BİSEKSÜELLİK NE DEMEKTİR?

Biseksüellik Nedir?

Biseksüellik Nedir?

Biseksüel kelime anlamı “Her iki cinsiyete karşı ilgi duyabilen” demektir. Bir erkeğin biseksüel olabileceği gibi bir kadın da biseksüel olabilir. Biseksüel erkek ile eşcinsel erkek veya biseksüel kadın ile eşcinsel kadın birbirine karıştırılabilen kavramlardır.

Biseksüel Erkek ve Biseksüel Kadın Nedir?

Biseksüel erkekler, iki cinsiyete de hem duygusal hem cinsel anlamda arzu duyabilirler. Biseksüel kadınlar, aynı şekilde iki cinsiyete ilgi duyabilirler. Sadece eşcinsel yani gay olduğunu söyleyen bir erkek sadece hemcinslerinden hoşlanıyor demektir. Sadece lezbiyen olduğunu söyleyen bir kadın da sadece kadınlardan hoşlanıyordur.

Bazı biseksüel bireylerde ilgi duyduğu cinsiyet dönemsel olarak değişebilir. Bu dönemler neticesinde de birçok biseksüel birey, cinsel yöneliminin tam olarak ne olduğunu uzun yıllar boyunca anlayamayabilir. Bir dönem sadece karşı cins ile beraber olmak ister, karşı cinsinden birisi ile aşk ve cinsellik yaşarsa hayatının yolunda gideceğini düşünebilir. Bu bakımdan bazı dönemlerde kendini heteroseksüel ilan edebilir. Fakat aşkın insanın karşısına ne zaman çıkacağı belli olmayacağı için o kişinin hayatına giren bir hemcinsi bütün hayatını değiştirebilir. O kişiye ömrünü adayıp kendini sadece eşcinsel olarak da ifade edebilir. Ama aşkın cinsiyeti olmayacağı için ve kalp bütün olmazları oldurduğu için biseksüel bireyler aşkta sınırlama yapmazlar.

Biseksüel Hikayeleri

Biseksüel Hikayeleri, Bugüne kadar birçok biseksüel bireyin hikayesini dinleyenler genel olarak benzer şeyleri duyarlar. Onların da dediği gibi “Aşkın cinsiyeti yoktur.” Yani bir erkek bir kadını sevmeli diye bir şey de yoktur. Ve toplumun çoğunda genel yargı haline gelmiş olan “Erkekler sadece kızlardan hoşlanır” ifadesi de yanlış bir önerme olabilir. Bu konu hakkında hayatım boyunca gözlemler yaptım ve kendini heteroseksüel, biseksüel erkek kadın, eşcinsel olarak ifade eden bireylerle arkadaşlık kurdum. Lezbiyen arkadaşlarım, gay arkadaşlarım oldu. Biseksüel hikayelerine, geylerin ilişkilerine şahit oldum. Özellikle de bir dönem internette yaptığım canlı yayınlarda hetero olduğunu iddia eden erkeklerin bile güzel bir gay gördüğü zaman sapıtabildiğini gördüm. Çoğu hetero erkek alkol alana kadar veya pasif eşcinsel g*tü görene kadar sadece kızlardan hoşlandığını söylüyor. Ama alkol alınca veya g*t görünce akılları durabiliyor. Bu da şu konuya bir kaynak oluşturuyor:

Herkes biseksüel doğar ama gönül bir yöne kayar.

Homofobinin Sebepleri

Homofobinin Sebepleri, Doğadaki bütün canlılarda iki cinsiyete de ilgi duyma potansiyeli vardır. İnsanlarda ise çevresel ve psikolojik faktörler sonucu cinsel yönelim ve cinsel kimlik daha net şekillenebilir. Belki yetiştirilme tarzı, belki hissiyat, belki kendiliğinden gelişim, belki yaşanılan olaylar bir şekilde bir cinsiyeti daha baskın kılabilir. Bütün insanlar aynı şekilde kendi içinde olan hissiyata da ihanet ettiklerini bile bile homofobik olabilir. Ama bunu göremezler ya da görmek istemezler.

Heteroseksist dünya düzenine göre yaşadığımız için bu durum herkesin bilinçaltında bir yerde gizlenmiştir. Kızlarda durum çok daha rahattır ama erkeklerde işin rengi değişmektedir. Kızlar genel olarak birbirine sarılmaktan hatta öpüşmekten rahatsızlık duymazlar ama erkekler için bu durum pek öyle olmaz. Erkek erkeğe öpüşmek bir sapıklık gibi görüldüğü için bunu isteseler bile kendilerine dahi kabul ettiremezler. Erkeklerin kendi içinde bulunan biseksüellikleri, alkolü fazla alınca veya cinsellik yaşayabilecek duruma gelince ortaya çıkabilmektedir. Böyle olunca da kendilerini LGBTİ+ bireyi olarak tanımlamaya korktukları için homofobik olurlar. Aslında toplumdaki homofobinin kaynağını da bu oluşturmaktadır. Halbuki sevgi konusunda cinsiyet sınırlamalarını ortadan kaldırabilmemiz gerekir.

Gizli Eşcinselliğin Açığa Çıkması

Gizli Eşcinselliğin Açığa Çıkması, Aşkın tanımını yaparken bir cinsiyetin bir cinsiyete kalbini açması ifadesini bir kenara bırakalım. Cinsiyetleri de geri plana atarak aşkın tanımını bir kalbin bir kalbi sevmesi olarak ifade etmek daha doğru olacaktır. Çünkü aşkın temelinde iki cinsiyetin değil iki kalbin birbirini sevmesi yer alır. Dolayısıyla birbirine aşık olan insanların cinsiyetlerinin aynı veya farklı olması önemli değildir. Aşkın cinsiyeti yoktur. Ama bunu anlayabilmiş olan insan sayısı çoğunlukla LGBTİ+ bireyleri ve LGBTİ+ bireylerini destekleyen kitle ile sınırlıdır.

Heteroseksüelim diye gezenler de bunu anlarsa o zaman herkes rahat bir yaşam sürebilir. Çünkü hiç kimse % 100 heteroseksüel değildir. Herkes biseksüel olduğu için bir cinse ilgi duyma oranı daha ağır basabilir. Bu yüzden herkesin içinde bulunan gizli eşcinsellik bir noktada ortaya çıkıp kafa karıştırabilir. Mesela evli ve çocuklu bir adam bir süre sonra karısından sıkılmaya başlarsa, başka hiçbir kadın da yüz vermezse bilinçaltındaki biseksüelliğin de ortaya çıkarmış olduğu karmaşayla birlikte pasif gay arayışına girebilir. “Ben aktif olduğum için heteroseksüel olmaya devam ediyorum, eşcinsel olmadım” diye dolanmaya devam edebilir. Fakat gay ilişki yaşadığı apaçık bir gerçektir. Bu düşünceler çok yanlıştır. Çünkü herkesin içinde biseksüellik zaten vardır. “Aktif olan erkek, pasif olan kadın rolündedir. Bu yüzden sadece pasif olan ibnedir, aktif olan hala erkek gibi erkektir” önermesi de ataerkil, erkek egemen, erkekliği her şeyin üstünde gören bir toplum olduğumuz için ön plana çıkıyor.

Eşcinsellik Günah Mıdır?

Eşcinsellik Günah Mıdır, Eşcinselliğin dini boyutunda günah tartışmaları yapılmaktadır. Bu konudaki “Allah eşcinsel olan Lut Kavmini lanetledi. Sen böyle olduğun için cehennemde yanacaksın” önermesinin yanlışlığını herkesin aslında biseksüel olmasında bulabiliriz. Kuran’ın hiçbir yerinde “Bir erkeğin bir erkeğe aşık olması yasaktır. Bir kadının bir kadına aşık olması yasaktır. Herkes sadece karşı cinsiyetinden olan insanlara aşık olabilir. Kalbinde kendi cinsiyetine karşı arzu barındıran herkes cehennemde yanacaktır” gibi bir şey yazmaz.

Lut Kavmi‘nin helak olma sebebi eşcinsellik değildir. O kavim, kalplerinde ne bulunursa bulunsun her türlü sapıklık ve pisliği yaptığı için helak olmuş bir kavimdir. Ensest ilişki, pedofili, hayvanlarla ilişki, tecavüz… Bir sürü sapıklık var. Eşcinsellik kısmı ise kendisini heteroseksüel olarak tanımladığı halde eşini bırakıp hemcinsleriyle ilişkiye girenler için söylenmiş diyebiliriz. Ki o da eşcinsel hislere sahip olmasa bile bilinç altındaki gizli biseksüellikten dolayı ortaya çıkmış bir durum olabilir.

 Allah’ın herkese biseksüel hisler verip bu hislerden dolayı onları cezalandırması da dinin gerçekliğine bir sorgu niteliğinde olabilir. Zaten Kuranda da yazar ki, insanlar bu hislerinden dolayı değil yaptıkları sapıklıklardan dolayı helak olmuşlar. İçinde yazan “Siz kadınları bırakıp erkeklere mi yöneliyorsunuz?” gibi bir ayet de insanların içinde yazan diğer sapıklıkları görmezden gelip burdaki tek bir kelimeyi, eşcinselliği, ön plana çıkararak din adı altında LGBTİ+ bireylerini dışlamalarına neden olmaktadır

Halbuki her türlü zina günah değil midir? Erkek erkeğe, kadın kadına veya erkek kadına olması ne fark eder? Zinanın her türlüsü Kuran’a göre günah değil midir? Evlenmeden girilen ilişki günah ise ve heteroseksüel ilişki evlenince günah olmaktan çıkıyorsa eğer eşcinsellerin evlenmesine izin verilmesi gerekmez mi?

Kuranda geçen “Siz kadınları bırakıp erkeklere mi yöneliyorsunuz” ayeti de insanların bu dışlamayı yapmasına olanak sağlayabilmektedir. Halbuki bu cümleyi öncelikle heteroseksüel olduğu halde eşcinselliği deneyenler üzerine alınmalıdır. Çünkü kendisini bildi bileli eşcinsel olan hiç kimse bunu kendisi seçmemiştir. Kadınları bırakıp erkeklere yönelme gibi bir durum da söz konusu değildir. Çünkü doğuştan gay olan birisi kadınlara hiçbir zaman ilgi duymaz.

Doğada Eşcinsellik

Doğada Eşcinsellik, Eşcinselliğe karşı çıkanlar “Bu doğaya aykırı bir durum. Sadece heteroseksüel ilişkide üreme ve neslin devamlılığı sağlanabilir.” şeklinde bir görüş savunurlar. Öncelikle doğaya aykırı olması durumu söz konusu değildir. Bütün canlılarda eşcinsellik vardır. Eşcinsel düşmanlığı ise sadece tek bir canlıda, insanda vardır.

Eğer insan dışındaki canlılar düşünme yetisine sahip değilse bu canlıların eşcinsel hisleri kendi ellerinde olmayan, doğuştan gelen bir yönelim olmaz mı? Tüm canlılar doğuştan eşcinsel olabilir da bir tek insanlar mı sonradan tercih eder?

Cinsellik sadece üreme amaçlı yapılmaz. Hayatın bir parçası olduğu için birbirini seven iki insan arasında yaşanabilecek normal bir olaydır. Bir erkek bir erkekle sevişti diye insanların neslinin tükeneceğini düşünmek düşüncelerin en saçmasıdır. Zaten karşı cinsine ilgi duyanlar ve karşı cinsiyle cinsel birliktelik sağlayabilen insanlar var. Bu durumda neslin devamı neden sağlanamasın ki?

Bir Erkeğin Gay Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Biseksüel Bayrağı - Biseksüel Erkek, Kadın

Biseksüel Bayrağı – Biseksüel Erkek, Kadın

Bir Erkeğin Gay Olduğu Nasıl Anlaşılır, Gay erkekler için genelleme yapmak ne derece doğru olur bilinmez. Ama bir erkeğin gay olduğunu öğrenmenin en kolay yolu onunla LGBTİ+ hakkında konuşmaktır. Özellikle aşırı tepki verip homofobik cümleler kuruyorsa yüksek ihtimalle gaydır. Çünkü aşırı homofobi gizli eşcinsellik anlamına gelebilir.

Çoğu eşcinsel birey kendini tanımlamaya başladığı ergenlik döneminde eşcinsel olduğunu anladığında eşcinsel olmaktan korktuğu için bunu kabul edemeyerek kendisiyle bir savaşa girer. Çocukluktan beri her yerde eşcinselliğin kötü bir şey olduğu algısı yaratıldığı için kendisinin eşcinsel olduğunu fark eden biri kendinden nefret eder ve heteroseksüel olma çabasına girer. Ancak bunu başarmak imkansız olduğu için başarmış numarası yapabilir. Hatta karşı cinsiyle birlikte olmayı deneyebilir ama hep mutsuz olur. Kendi benliğine ihanet ede ede olmadığı biriymiş gibi yaşar. Kendine bir heteroseksüel maskesi yaratıp bütün duygularını o maskenin altına gizler. Ama eninde sonunda bir kırılma noktası yaşanır.

Bazı eşcinseller hayatları boyunca bunu kabul edemeyip karşı cinsleriyle evlenebilir. Böyle olunca hayatı hem kendilerine hem eşlerine hem de doğacak çocuklarına zehir edebilir. Bazıları da “Ben buyum” diyebilir ve kendini kabul edip eşcinsel hakları için mücadele etme yoluna girebilir.

Yani bir erkeğin gay olduğunu anlamak için ince hesaplara girmeye gerek yoktur. Zaten eşcinsellikten aşırı nefret ediyorsa yüksek ihtimalle kendisi de eşcinsel olduğunu gizliyor demektir.

Eşcinsellik Doğuştan Mı Gelir? Tedavisi Var Mıdır?

Eşcinsellik Doğuştan Mıdır, Hiç kimse eşcinselliğin çok zor bir şey olduğunu bile bile eşcinsel olmayı tercih etmez. “Gay olmak istiyorum” diyip de olunabilecek bir durum değildir. Eşcinsellik tedavisi diye de bir şey yoktur çünkü hastalık değildir.

Eşcinselliğin Tedavisi Var Mıdır, Kendi seçemedikleri bir durum yüzünden çok fazla LGBTİ+ birey nefret cinayetlerine kurban gidiyor. Bazı aileler sırf erkeklik olgularına zarar gelmesin, elalem bir şey demesin diye kendi çocuklarını hiçe sayabiliyorlar. İnsanlar o kadar kör ve bağnaz ki, bağlandığı bir görüşü körü körüne savunuyorlar. Üstelik kendileri gibi olmayanları dışlamakla yetinmeyip bu durum öldürmeye kadar bile gidebiliyor. Bu durum ataerkil ve “erkeklik” üzerine dayalı bir toplum olduğumuz için maalesef daha çok küçük yaşlarda çocukların beynine empoze ediliyor.

Eşcinsellerin Çocukluk Travmaları

Eşcinsellerin Çocukluk Travmaları, Çocuklar küçük yaşlardayken gerek aile ortamında gerek medya aracılığıyla dünyanın acımasız yönüyle tanışarak kendileri gibi olmayanlara kötü davranabiliyorlar. İlkokul çağlarında diğer erkek çocukları, kendileri gibi olmayanlara “top” diyor. Farklı hissedenler ve kendilerindeki farklılığı o yaşta anlamlandıramayanlar ise tüm çocukluklarını bu travmalar üzerine geçiriyorlar. Yaşadıklarını anlamlandıramıyorlar bile. Kendilerini tanıdıkça ve tanımladıkça diğer insanların neden kendilerine bu kadar nefretle baktıklarını da anlayamıyorlar. Çünkü bu durum onların elinde olan bir şey değil.

Eşcinsellik Tercih Değildir

Eşcinsellik, homofobiklerin ve transfobiklerin zannettiği gibi sonradan tercih edilen veya özenmeyle oluşan bir seçenek ya da hastalık değildir. Bu doğuştan olan bir durumdur. Nasıl ki heteroseksüel bir birey karşı cinse ilgi duyan biri olarak dünyaya gelip tüm hayatını ona göre sürdürüyorsa ve o şekilde büyüyüp kendini o şekilde bir dünyada buluyor.

Aynı şekilde eşcinseller de aynı şekilde erkeklere ilgi duyan erkek olarak dünyaya geliyorlar. Ya da kızlara ilgi duyan kızlar veya her iki cinse de ilgi duyabilen biseksüeller. Ve en zor durum olan farklı bedende dünyaya gelme durumu yani transseksüellik. Anlamak bu kadar mı zor? Bu kadar tepki göreceğini ve hatta öldürülebileceğini bile bile kim böyle bir şeyi tercih eder ki? Tercih de değil hastalık da. Sırf farklı hissediyorlar diye maruz kaldıkları nefrete ve yaşadıkları acılara sebep olanlara kendilerini bir türlü anlatamıyorlar.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.