Çok uzun yıllardan beri eşcinsellik konusu açıldığında eşcinselliğin dini boyutunda konuşulan Lut Kavmi ile ilgili bir yazıyla sizlerleyim. Eşcinselliğin günah olduğunu savunup kanıt olsun diye Lut Kavmi’ni örnek gösterenler olduğu gibi, eşcinselliğin doğada da gözlemlenen normal bir durum olduğunu kabul eden ve dini gerçeklerin özünden saptırıldığını düşünerek bu meselelere bilimsel açıdan yaklaşanlar da var.

Ben bu yazımda bu konuyla ilgili düşüncelerimden ziyade Lut Kavmi ile ilgili yaptığım araştırmalardan edindiğim bilgilere yer vermeye özen gösterdim. Yine de yazının en sonunda editör yorumu olarak düşüncelerimi ifade edeceğim.

Lut Kavmi

Lut Kavmi, Hz. Lut Peygamber zamanında yaşanmış, Lut Kavmi Helakı olarak da bilinen eşcinsellik ile yaşanmış tarihi olaydır.

Lut Kavmi Nerede Yaşadı?

Lut kavminin yaşadığı yer hakkında ise günümüzde Kızıldeniz‘in kuzeyinde bulunan Ürdün-İsrail coğrafyasında Lut gölü yakınlarında yaşandığı arkeolojik araştırmalar sonucunda tespit edilmiştir.

Birçok kişi homoseksüel ilişki yaşadıkları için sonlarının geldiğini iddia etse de Lut Kavmi’nin helak olmasındaki tek sebep eşcinsellik değildir. Her türlü sapıklığı yaptıkları için bu hale gelmişlerdir. Lut Kavmi Helakı ile ilgili ortaya atılan teorilere bir göz atalım.

Lut Kavmi’nin Hikayesi

Lut aleyhisselam peygamber olarak vazifelendirildiği zaman kendisine iman eden Fevat isminde bir hanımı vardı. Bu hanım yirmi sene sonra vefat etti. Onun vefatından sonra Lut aleyhisselam Vahile isminde Sodomlu bir kadın ile evlendi. Fakat Vahile münafık bir kadındı. Kavmin imansızlık ve ahlaksızlıklarına karşı sessiz kalıyordu. Hatta kavmini Lut aleyhisselam’a karşı gizliden gizliye destekliyordu.

Bir akşam vakti kavmini helak etmekle vazifeli melekler, güzel yüzlü erkekler suretinde evlerine gelince Vahile bunu hemen gidip kavmine haber verdi; Lut aleyhisselam’a ihanet etti. Böylece o da kavmi ile beraber helak oldu.

Lut aleyhisselam’ın iki mümine kızı vardı. Lut kavminin helak edilmesi esnasında babaları ve iman edenler ile birlikte Sodom’dan çıkıp azab-ı ilahiden kurtulmuşlardı.

Daha sonra bunlar, babaları ile birlikte İbrahim aleyhisselam’ın yanına gittiler. İbrahim aleyhisselam da bu iki kızı kendi kavminden iki müminle evlendirdi. Yüce Allah, Lut’un neslini bereketlendirdi. Medyen halkı onlardan hasıl oldu.

Lut Kavmini Helak Eden Kötülükler

  1. Putlara tapmak.
  2. Livata yapmak (erkeğin erkeğe yaklaşması).

İbn-i Abbas’tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur:

“Lut kavminin çirkin işini yapanı görürseniz, faili de (yapanı da) mef’ulü de (yapılanı da) öldürünüz!” (Tirmizî, Hudûd, 24/1456; Ebû Dâvûd, Hudûd, 28/4462)

İbn-i Abbas’tan diğer bir rivayete göre Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- üç kere:

“Lut kavminin işini (livata) yapan mel’ûndur (lanetlenmiştir).” (Tirmizî, Hudûd, 24/1456) buyurdular.

Malik bin Dinar buyurdular:

“Geçmiş ümmetlerin hiçbirinde livata işitilmedi. Ancak bu çirkin fiil Lut kavmi arasında görüldü. Onlara da bu fiili şeytan öğretmişti. Ve insanlar, yaratılışlarına zıt olan bu fiili işleyince, ilahi gazap ve azaba sürüklendiler.

Allah insana şehveti neslin çoğalması için vermiştir. Onu veriliş gaye ve hikmetinin dışında kullanarak gafilane hareket etmek, insanın cehalet ve azgınlığındandır. Bu da, insanlık şeref ve haysiyetini ayaklar altına alarak hayvanlardan da aşağı bir seviyeye düşmektir.”

  1. Livata ile öldürmek.

Lut kavminin azgınları, bir kimseyi öldürmek istedikleri zaman, ona livata yapılmasını emreder, bu şekilde eziyet ettikten sonra öldürürlerdi.

Lut Kavminin Sapıklıkları

Lut Kavminin Sapıklıkları

  1. Sodomlular, iffetsizliklerini aleni işlerlerdi. İffetli kimseleri de ayıplarlardı. O kadar alçalmışlardı ki, yellenmelerini bile aleni bir eğlence vasıtası yaparlardı.

Lut kavmi de kötü işlerinde o kadar aşırı gitmişlerdi ki, iffetli yaşayıp kendilerine nasihatte bulunanları istemezlerdi. Lut aleyhisselam’a:

“Ey Lut! Bu sözlerden (bu nasihatlerden) vazgeçmezsen, mutlaka (memleketimizden) kovulacaksın!” derlerdi.

  1. Yol kesmek; çakıl taşlarını yoldan geçenlerin üzerine atmak.

Onlar, yol üzerine oturur, yanlarına çakıl taşları alırlardı. Yabancı birisi geçerken de onun üzerine taş atarlar ve onunla alay ederlerdi.

  1. Koğuculuk (söz taşımak).

Hasan-ı Basri’den gelen bir rivayete göre Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Lut kavminin helak sebeplerini saydıktan sonra hadisin devamında şöyle buyurmuşlardır:

“Bir de ümmetim bu ahlaksızlıklara şunu da ilave eder ki, o da, kadın kadına münasebette bulunulmasıdır (yani eşcinsellik)…” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, II, 51)

Lut Gölünün İbretlik Özelliği

Lut Gölü’nün taşıdığı “apaçık ayetler” gerçekten son derece ilginçtir. Lut Gölü etrafında yaşanan hadiseler kadar arazinin jeolojik durumu da dikkat çekicidir. Göl, Akdeniz’in yüzeyinden 400 metre alçaktadır. Gölün en derin yeri de 400 metredir. Yani Akdeniz’in yüzeyinden 800 metre alçaktadır. Lut Gölü civarı haricinde dünyanın deniz seviyesinden en alçak yeri ise ancak 100 metredir. Sanki arazinin yapısı dahi, Lut kavminin denaetini (alçaklığını) göstermektedir.

Ayrıca Rûm Suresi’nin 3. ayet-i kerimesinde bu bölgeye işaret edilerek “edne’l-ard: yeryüzünün en alçak yeri” ifadesi kullanılmıştır. Bu ifadeye Arapların yaşadığı bölgeye yakınlığından hareketle “en yakın yer” olarak mana verilmişse de, kelimelerin asıl manası “yeryüzünün en alçak yeri” şeklindedir. Nitekim modern çağın gelişmiş teknik imkanlarıyla Dünya’nın en alçak yeri araştırıldığında onun ayet-i kerimede işaret edilen Lut Gölü havzası olduğu ortaya çıkmıştır. Böyle bir jeolojik gerçeğin, Kuran’ın nazil olduğu dönemin insanları tarafından bilinmesi mümkün olmadığı için, bu hakikat Kuran-ı Kerim’in Allah kelamı olduğunun yakın zamanda ortaya çıkmış ilmi delillerinden biridir.

Lut Kavmi - Sodom

Lut Kavmi – Sodom

Lut Kavmi Kalıntıları

Lut Kavmi Görüntüleri

Hayvanların Yaşamadığı Yer

Lut Gölü’nün diğer bir özelliği de, tuz oranının yüzde otuz olmasıdır. Bu sebeple gölde balık ve bitki yaşamaz. Bu yüzden göle “bahru’l-meyyit” (ölü deniz) de denir. Bu lanetli mekanda hayvanların bile yaşamaması ayrı bir ibrettir. Zift renginde olan göl, iğrenç kokular neşreder. Sanki bu göl, civarında işlenen günahları bu manzaraları ile insanlığa arz etmektedir.

Kuran-ı Kerim’de anlatılan bu mel’ûn kavimle ilgili hadiseler, tahminen M.Ö. 1800 yıllarında vuku bulmuştur. Helakin meydana geldiği Sodom ve Gomore bölgesinde o zamandan kalma tuz yoğunluğu sebebiyle konserve halinde kalmış ağaçlara rastlanmıştır. Şehir kalıntıları ise ilahi azabın tesiri ile yerin dibine batmıştır.

Sodom-Gomore kentlerinin başına gelen ilahi intikam ile “Pompei faciası” birbirine çok benzer.

Editör Yorumu

Hassas bir konuydu yazdığım yazı ve birkaç cümleyle kendi düşüncelerimi de söylemeden bitirmek istemedim. Yaratıcının varlığına inanan fakat sorgulayan biriyim, dinine çok bağlı olduğum da söylenemez. Özellikle Kuran’daki birçok şeyi insanlar işine geldiği gibi algılıyor. Ben Kuran’ın hiçbir yerinde “Erkeklere aşık olan erkekler veya kadınlara aşık olan kadınlar cehennemde yanacaktır.” diye bir şey görmedim. Evet, eşcinsel ilişki yaşamanın günah olduğunu kabul ediyorum. Ama bunu sadece eşcinsellikle sınırlandırmak dünyaya at gözlüğüyle bakmaktan başka bir şey değil. Burdaki olay “cinsellik”. Çünkü heteroseksüel bireylerin de birbirleriyle yaşadığı evlilik dışı ilişkiler de zina sınıfına giriyor. Eşcinsellerin evlenmesine zaten Türkiye’de izin verilmiyor. Ayrıca insanların din kisvesi altında kendi yaptıklarına bakmaksızın eşcinselleri ve biseksüelleri topa tutması çok yanlış bir şey. Dünyanın hiçbir yerinde LGBTİ+ bireyi olan birinin çocuklara tecavüz ettiği, hayvanlara işkence ettiği veya başka insanlarda ciddi hasarlar bırakacak bir şey yaptığı görülmemiştir. “İbne” diye “top” diye dalga geçilen insanların renkli kalplerini göremeyip, müslümanım diye geçinip de yemediği bok kalmayanlar ve el şeyiyle gerdeğe girmeye çalışanlar için bence durum daha vahim.

Rainbow LGBT rights icons and symbols

Rainbow LGBT rights icons and symbols

Bu konular çok hassas ve daha fazla uzatmak istemiyorum. Vakit ayırıp yazımı okuyan herkese çok teşekkürler. Sevgi dolu bir dünyada yaşamak dileğiyle, başka yazılarda görüşünceye dek hoşçakalın.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.