Transseksüellik Nedir?

Transseksüellik Nedir, Dünyaya geldiğimiz andan itibaren kendimizi tanımlamamızdaki en önemli etkenlerden biri cinsiyetimizdir. Cinsiyetimizi erkek ya da kadın olarak tanımlıyoruz. Ama bedenimizin sahip olduğu cinsiyet ile ruhumuzun sahip olduğu cinsiyet her zaman aynı olmak zorunda mıdır? Bedeninin cinsiyeti ruhunun cinsiyetinden farklı olarak dünyaya gelenlerle yani transseksüel bireylerle ilgili konuşmadan önce önemli kavramları sorgulamak gerekir. Transseksüellik nedir? sorusunun cevabını ayrıntılarıyla açıklayalım.

Transseksüel Ne Demektir?

Transseksüellik Ne Demektir, Kişinin biyolojik cinsiyetinin kendini ait hissettiği cinsiyetten farklı olması durumuna transseksüellik denir. Transseksüellik sonradan tercih edilebilecek bir durum değildir. Anne karnında şekillendiği için doğuştan gelen bir cinsel kimlik farklılığıdır.

Trans Erkek Nedir?

Trans erkek yani bilimsel adıyla transseksüel erkek, aslında erkek olmasına rağmen kadın bedeninde dünyaya gelen bireydir. Trans erkekler bedeni kadın olmasına rağmen kendilerini erkek olarak hissettikleri için kadınlara ait özellikleri taşımaktan hoşlanmazlar. Bedenlerini düzeltmek için uzun yıllar boyunca uğraşırlar. Yanlış bedende dünyaya gelmenin psikolojik baskısı ve toplumda ya da ailesinde karşılaştığı ayrımcılıklar onun hayatını daha çok zorlaştırabilir.

Trans Erkek ve Trans Kadın

Trans Erkek ve Trans Kadın

Trans Kadın Nedir?

Trans kadın yani bilimsel adıyla transseksüel kadın, aslında kadın olmasına rağmen erkek bedeninde dünyaya gelen bireydir. Trans kadınlar da erkek bedeniyle dünyaya gelmiş olmalarına rağmen kadın olduklarını hissettikleri için erkek gibi görünmek ya da yaşamak istemezler. Cinsiyet düzeltme aşamasına gelinceye kadar yaşadığı travmalar onun hayatında büyük zorluklar olabilir.

Trans kadınların yaşadığı baskılar trans erkeklere göre nispeten daha şiddetlidir. Toplumumuzun erkekliği üstün gören ataerkil yapısı, cinsiyet değiştiren erkekleri cinsiyet değiştiren kadınlara göre daha zor kabullenmektedir.

Bedensel Cinsiyet, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim

Bedensel cinsiyet, Kişinin dünyaya geldiği biyolojik cinsiyetidir. Kişi erkek cinsel organıyla doğmuşsa yani biyolojik olarak erkekse bedensel cinsiyeti erkektir. Kadın cinsel organıyla doğmuşsa yani biyolojik olarak kadınsa da bedensel cinsiyeti kadındır. Çok nadir olarak görülebilen interseksüellik ise kişinin hem erkek hem kadın cinsel organlarıyla dünyaya gelmesi durumudur.

Cinsiyet kimliği, genelde 3 yaşında belli olmaya başlayan, kişinin kendini ait hissettiği cinsiyettir. “Ben kadınım”, “Ben erkeğim” hissi cinsiyet kimliğini oluşturur. Çoğunlukla bedensel cinsiyet ve cinsiyet kimliği birbirinin aynısı olmaktadır. Yani kişinin bedeni erkekse kendini erkek hissetme olasılığı yüksektir. Kadın bedenindeki bir kişinin de kendini kadın hissetme olasılığı yüksektir. Fakat bir de bedensel cinsiyet ile cinsiyet kimliğinin birbirinden farklı olması durumu vardır. Erkek bedenindeki bir kişi kendini kadın hissedebilir veya kadın bedenindeki bir kişi kendini erkek hissedebilir. Bu durumun adı transseksüelliktir.

Cinsel yönelim, genellikle ilkokul çağlarında ortaya çıkmaya başlayan bir durumdur. Kişinin duygusal veya cinsel partner olarak hangi cinsiyeti kendisine yakın gördüğünü anlatır. Bu, kişinin kendi seçebileceği bir durum değildir. Doğuştan gelen ve genellikle küçük yaşta keşfedilen bir durumdur. Eğer kişinin hoşlandığı cinsiyet karşı cinsiyetse heteroseksüel, aynı cinsiyetse eşcinseldir. Her iki cinsiyete de ilgi duyuyorsa biseksüeldir.

Bedensel Cinsiyet ve Cinsiyet Kimliği

Bedensel Cinsiyet ve Cinsiyet Kimliği

Transseksüel Bireyler Transseksüel Olduklarını Nasıl Fark Ederler?

Transseksüel olduğunu anlama durumu, Genelde çoğu trans birey 3 – 4 yaşındayken bedeninde bir yanlışlık olduğunu fark eder. Mesela trans bir kadın kendini her zaman kadın olarak hissettiği için bedeninin de kadın olduğunu düşünür. Fakat kadınların pipisi olmadığını yani bedeninin erkek bedeni olduğunu fark ettiğinde bununla yüzleşmesi çok sancılı bir süreç olabilir. Ömür boyu bununla yaşamak zorunda kalabilir. Maddi veya manevi imkanları el vermezse cinsiyetini düzeltemeyebilir ve bütün ömrü boyunca bunalım geçirmek zorunda kalabilir.

Cinsiyet Geçiş Süreci

Cinsiyet Geçiş Süreci, Kişi transseksüel olduğunu kendisine kabul ettirdikten sonra bedensel cinsiyetini cinsiyet kimliğine uygun hale getirmek için yorucu bir sürece girmek durumunda kalır. Psikolojik desteğin yanında hormon takviyeleri verilerek cinsiyet geçişine hazır hale getirilir. Tamamen hazır hale gelmek yıllar sürebilir. Her şey hazır olduğunda cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirir. Oldukça maliyetli olan cinsiyet değiştirme işleminden sonra kişi hayatına sıfırdan başlar. Artık kendini ait hissettiği beden ile sahip olduğu beden aynıdır. Kötü günleri geride bırakmış olsa da geçmişini hatırladığı zaman bu kalbinde hep bir yara olarak kalabilir.

Cinsiyet Geçiş Süreci

Cinsiyet Geçiş Süreci

Transseksüel Ünlüler

Transseksüel Ünlüler, Türkiye’de Bülent Ersoy, Rüzgar Erkoçlar, Selin Ciğerci, Devran Çağlar gibi isimler cinsiyet değiştirmiş bazı isimlerdir. Dünya çapında da Candy Darling, Caitlyn Jenner, Amanda Lepore, Chaz Bono, Jenna Talackova, Andreja Pejic gibi isimler transseksüel ünlülerdendir.

Medyada Transseksüellik

Medyada Transseksüellik

Medyada Transseksüellik

Transseksüelllik, son yıllara kadar medyada hep kötü bir şey olarak insanlara empoze edilse de Benim Çocuğum belgeseli gibi faydalı işler de yapılmıştır.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.